Friidrottens stora

Friidrottens Stora är en kamratförening som består av friidrottare som via sina nationella och internationella prestationer erhållit ett antal poäng på en av SFIF upprättad skala för olika tävlingar. Reglerna finns på SFIF:s hemsida. Föreningens syfte är att främja kontakterna mellan de slocknade stjärnorna samt att med stipendier stödja de kommande stora grabbarna/tjejerna.
Texterna saxade från Friidrottens Storas hemsida!


Hellener som har erhållit utmärkelsen!

Hellas Friidrottsklubb - Med historia från 1899!